انواع مراکز کاریابی و نقش آنها در بازار کار
46 بازدید
محل نشر: کار و جامعه » تیر و مرداد 1382 - شماره 49
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی